Varför man behöver förskola

Inledningsvis är det bra att veta att det som förut kännetecknades som dagis, kallas förskola. Med andra ord kan barn från 1 års ålder börja på förskola, vilken sedan sträcker sig upp till 6 års ålder.

Förskola är något som är nyttigt för barnen, samtidigt som det kan vara nödvändigt för föräldrar som antingen studerar eller arbetar. Idag går majoriteten av svenska barn i förskola, till skillnad från ett antal decennier tillbaka. Då det var vanligt att mamman var hemmafru.

Utvecklande med förskola
Anledningen till att man kallar det för förskola redan från 1 års ålder, är att man har gjort om upplägget för vistelsen här. Det innebär att samtidigt som det är mycket lek, ingår viss del av undervisning redan från början. Dock är undervisningen anpassad efter vilken ålder barnen befinner sig i. Man kan enkelt förklara det med att förskola är lärande med mycket lek. Barnen utvecklas tillsammans och får lära sig att respektera varandra och andra grundläggande kunskaper.

Förskola i Täby
Om du är bosatt i Täby och har behov av förskola, finns det faktiskt några alternativ. Om du till exempel skulle välja förskolan Termiten, har du här en förskola som har satsat på viktiga resurser och jobbar efter något som kallas för inspiras modell. Du kan läsa mer på http://www.inspira-fos.se/forskolor/forskolor/termiten/ för att få en mer ingående förklaring på detta. En bra förskola har sina grundpelare i trygghet, inspiration, god kosthållning och även lärande och värderingar. Det är ditt barns framtid som det handlar om, så välj förskola med omsorg.